GUSTAV VASA KUNGSGÅRD, HERRESÄTE SEDAN SLOTT.

Höj vistelsen på Garpenbergs Slott. Boka en guidad tur under er vistelse.

Denna plats har en spännande historia med berättelser från medeltid till nutid.

Gustav Vasa, Carl Von Linné, Svenska Ostindiska Companiet bland många, har berättelser som fortfarande sitter i väggarna. En av svensk ekonomis viktigaste platser under sekel och en världsberömd plats för botanik och agrikultur sedan 1700-tal.

Salomon Von Stockenström

Salomon Von Stockenström

Vid mitten av 1500-talet grundade Gustav Vasa Garpenbergs bruk och anlade en kungsgård på ägorna. Godset med stora ägor togs sedan över av familjen Funck fram till mitten på 1700-talet. Carl Von Linné spenderade många av sina Dalaår i Garpenberg där det visade sig att marken erbjöd på en mineralrikedom som sällan skådats. Idag är park med omnejd en av de största botaniska samlingarna i Europa med sina många arboretum och pinetum.

Slottsbyggnaden ritad av berömde arkitekten Carl Christoffer Gjörwell

Slottsbyggnaden ritad av berömde arkitekten Carl Christoffer Gjörwell

Efter den brand som ödelade Kungsgården, så restes slottsbyggnaden på den gamla grunden med hjälp av släkterna Von Stockenström, Wahrendorff, Sahlgren och Chalmers. Det som då kallades Garpenbergs Herrgård stod klar 1801 och var benämnd som den enda slottsbyggnaden norr om Dalälven.

August Hampus Cornelius. Entrepreneur, dubbad riddare i Gustav Vasa Ordern

August Hampus Cornelius. Entrepreneur, dubbad riddare i Gustav Vasa Ordern

Släkten Cornelius tog över drift och hus under den senare delen av 1800-talet, som ledde till underverk så som Avesta Jernverk och stor betydelse för svenska järnvägar.

Fram till 1913 var slottet privatbostad för familjen, därefter såldes den och blev plats för Kungliga Skogshögskolan.

Familjen Cornelius i Blå Salongen

Familjen Cornelius i Blå Salongen

Sedan 2001 har Slottsbyggnaden drivits som konferensanläggning och tillhörande byggnader som hotell. Garpenbergs Slott är norra Sveriges största slottsbyggnad.

Garpenbergs Aktie Bolag skapade bland mycket Avesta Jernverk

Garpenbergs Aktie Bolag skapade bland mycket Avesta Jernverk

L1110808.jpg